דָּבָר דָּבֻר

אני לא מעז לחלום

הנה האיש

לך תהילה דומיה

דברי היו למי